Bộ chia USB HC1

Bộ chia USB HUB 4 cổng USB 3.0 Type C
 - USB 3.0, tốc độ truyền dữ liệu 5Gbps. Tốc độ nhanh hơn 10 lần so với 2.0
 - Đầu vào (input):
USB 3.0 Type C.
 - Đầu ra (output): 1 cổng
USB 3.0 Type C. 2 cổng USB 3.0 Type A. 1 cổng USB 2.0 Type A
 - Cáp dài 0,3 m.