THẺ KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT

Nếu tích lũy doanh số, bạn sẽ được:

- Tham gia những chương trình ưu đãi cho Khách hàng thường xuyên của Việt Thành 

- Tài trợ giá, tặng quà khi mua hàng (theo từng chương trình cụ thể được áp dụng).

- Tích lũy doanh số mua hàng để nâng cấp độ thẻ cao hơn (thẻ Khách hàng Vàng).

- Hưởng các ưu đãi từ các đơn vị chấp nhận thẻ Việt Thành

THẺ KHÁCH HÀNG VÀNG

Nếu bạn tích lũy doanh số trên 30 triệu, bạn sẽ được:

- Phục vụ theo tiêu chuẩn Vàng khi tham gia mua sắm tại Việt Thành

- Tham gia những chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho những Khách hàng Vàng của Việt Thành.

- Tài trợ giá 2% - 5%, tặng quà khi mua hàng .(theo từng chương trình cụ thể được áp dụng).

- Tích lũy doanh số mua hàng để nâng cấp độ thẻ cao hơn (thẻ Khách hàng V.I.P).

- Hưởng các ưu đãi đặc biệt cho Khách hàng Vàng từ các đơn vị chấp nhận thẻ của Việt Thành.

THẺ KHÁCH HÀNG V.I.P

Nếu bạn tích lũy doanh số trên 100 triệu, bạn sẽ được:

- Phục vụ riêng, theo tiêu chuẩn V.I.P khi mua sắm tại Việt Thành

- Tham gia chương trình ưu đãi thường xuyên và đặc biệt dành cho Khách hàng V.I.P của Việt Thành.

- Tài trợ giá 5%-10%, tặng quà khi mua hàng .(theo từng chương trình cụ thể được áp dụng).

- Tích lũy doanh số mua hàng để hưởng các chính sách ưu đãi đặc biệt.

- Hưởng các ưu đãi đặc biệt dành cho khách V.I.P từ các đơn vị chấp nhận thẻ của Việt Thành.

zalo