Chuột DareU LM066

Chuột DareU LM066 

- Sensor: PAN3512 
- DPI: 1000 
- Polling rate: 100Hz 
- Switch: Huano (10 triệu lần click) 
- Kích thước: 117*62*40mm 
- Dây 1.8m 
- Trọng lượng: 100g +/- 10g