Chuột DareU S100 (LED RGB)

Chuột DareU S100 (LED RGB) 

- Thiết kế công thái học, rất giống với IE3.0 
- Sensor: PMW3310 
- DPI: 400-800-1000-2000 
- Tracking: 130IPS 
- Polling rate: 1000Hz 
- Switch: OMRON (10 triệu lần click) 
- Kích thước: 132.5*74*41.5mm 
- Dây 1.8m 
- Trọng lượng: 120g +/- 10g