Chuột có dây A4tech N.300

Đèn LED (màu đen). Dành cho game phổ thông. Siêu cày.