Cuộn dây cáp mạng cat5e Mymax chuẩn Bzazill

Cuộn dây cáp mạng cat5e Mymax chuẩn Bzazill
Cuộn dây cáp mạng cat5e Mymax chuẩn Bzazill
Cuộn dây cáp mạng cat5e Mymax chuẩn Bzazill
370.000₫ 480.000₫
  • Hàng nhập khẩu Brazill
  • Dây các chắc  và bền, vỏ dây chịu nhiệt, chống nhiễu
  • Lõi xắn đan nhau có lõi nhựa ở giãu
  • Hàng chuyên dành cho lắp đặt kĩ thuật
  • Một thùng 305m, có đánh số m chi tiết
  • Khoảng các an toàn là 80-100m

Hàng nhập khẩu Brazill

Dây các chắc  và bền, vỏ dây chịu nhiệt, chống nhiễu

Một thùng 305m, có đánh số m chi tiết