Cuộn dây cáp mạng cat5e Mymax chuẩn Bzazill

Cuộn dây cáp mạng cat5e Mymax chuẩn Bzazill
Cuộn dây cáp mạng cat5e Mymax chuẩn Bzazill
Cuộn dây cáp mạng cat5e Mymax chuẩn Bzazill

Mô tả sản phẩm

  • Hàng nhập khẩu Brazill
  • Dây các chắc  và bền, vỏ dây chịu nhiệt, chống nhiễu
  • Lõi xắn đan nhau có lõi nhựa ở giãu
  • Hàng chuyên dành cho lắp đặt kĩ thuật
  • Một thùng 305m, có đánh số m chi tiết

Mô tả sản phẩm

  • Hàng nhập khẩu Brazill
  • Dây các chắc  và bền, vỏ dây chịu nhiệt, chống nhiễu
  • Lõi xắn đan nhau có lõi nhựa ở giãu
  • Hàng chuyên dành cho lắp đặt kĩ thuật
  • Một thùng 305m, có đánh số m chi tiết


Thêm vào yêu thích Đã yêu thích