Đầu chuyển đổi CTA1-SV

Đầu chuyển đổi USB Type A sang Type C:
 - Đầu vào (M - đực): USB Type A
 - Đầu ra (F - cái): USB Type C.
 - Sử dụng để nối thiết bị cổng Type A với cổng Type C.