Đầu chuyển đổi CTA1-SV

Đầu chuyển đổi Micro B sang Type C:
 - Đầu vào (M - đực): USB Micro B
 - Đầu ra (F - cái): USB Type C.
 - Sử dụng để nối thiết bị cổng Mirco B với cổng Type C.