Đầu chuyển đổi DHTV-C20

Đầu chuyển đổi HDMI sang VGA:
 - Đầu vào: HDMI
 - Đầu ra: VGA
 - Hỗ trợ độ phân giải Full HD: 1920 x 1080P