Đầu chuyển đổi DMP3D

Đầu chuyển đổi Display port sang DVI:
 - Đầu vào: Display Port
 - Đầu ra: DVI
 - Hỗ trợ độ phân giải Full HD: 1920 x 1080P