Đầu chuyển đổi DMP3H

Đầu chuyển đổi Mini Display port sang HDMI:
 - Đầu vào: Mini Display Port
 - Đầu ra: HDMI.
 - Hỗ trợ độ phân giải Full HD: 1920 x 1080p