Đầu chuyển đổi DMP3V

Đầu chuyển đổi Display port sang VGA:
 - Đầu vào: Mini Display Port
 - Đầu ra: VGA
 - Hỗ trợ độ phân giải Full HD: 1920 x 1080P