Đầu chuyển đổi DU3H

1.580.000₫
Bộ chuyển USB 3.0 sang cổng HDMI.
 - Đèn LED hiển thị
 - Hỗ trợ độ phân giải 2K (2048 x 1152P).