Đầu chuyển đổi DU3V

1.560.000₫
Bộ chuyển USB 3.0 sang cổng VGA.
 - Đèn LED hiển thị