Đầu chuyển đổi UTL-U2

Bộ chuyển USB 2.0 sang cổng LAN.
 - RJ45 tốc độ 10/100Mbps
 - Hỗ trợ Wake on Lan