Đầu chuyển đổi UTL-U3

Bộ chuyển USB 3.0 sang cổng LAN Giga.
 - RJ45 tốc độ 10/100/1000Mbps
 - Hỗ trợ Wake on Lan