Dây nguồn máy tính 1.5m

Dây nguồn máy tính nối dài cho phép bạn mở rộng độ dài dây nguồn máy tính của bạn hoặc cáp điện màn hình thêm 1.5m bằng cách nối với dây nguồn sẵn có. Và bạn dễ dàng di chuyển hay sắp đặt lại vị trí máy tính của mình khi cần thiết.