Khay ổ cứng L95SS

Khay ổ cứng Laptop (Caddy bay) 2.5" SATA 3
 - Dùng cho cả SSD và HDD. Hỗ trợ khe cắm dày chuẩn tối đa 9.5mm.
 - USB 3.0, tốc độ truyền dữ liệu 5Gbps. Hỗ trợ UASP: tăng tốc đồ truyền dữ liệu 20%.
 - Dùng nâng cấp SSD/HDD 2.5" cho Laptop qua khe cắm ổ CD ROM