Nước rửa chén hương chanh loại túi 500ml Rocket

Nước rửa chén hương chanh loại túi 500ml Rocket
Nước rửa chén hương chanh loại túi 500ml Rocket
34.000₫ 40.800₫

- Thành phần: Natri dodecylbenzenesulfonat 16%, polyoxyetylene ankyl ether, chất ổn định. - Pha 1.5 ml với 1L nước, dùng giẻ rửa bát để rửa. Sau khi sử dụng, rửa tay bằng xà phòng. Nên sử dụng găng tay nếu tiếp xúc trong thời gian dài. Trường hợp rửa rau quả không nên ngâm quá 5 phút. Tráng lại bằng nước hơn 5 giây đối với chén bát và hơn 30 giây đối với rau quả, nên tráng lại 2 lần

- Thành phần: Natri dodecylbenzenesulfonat 16%, polyoxyetylene ankyl ether, chất ổn định. - Pha 1.5 ml với 1L nước, dùng giẻ rửa bát để rửa. Sau khi sử dụng, rửa tay bằng xà phòng. Nên sử dụng găng tay nếu tiếp xúc trong thời gian dài. Trường hợp rửa rau quả không nên ngâm quá 5 phút. Tráng lại bằng nước hơn 5 giây đối với chén bát và hơn 30 giây đối với rau quả, nên tráng lại 2 lần