USB KINGSTON DT106 8GB 2.0

Bảo hành 12 tháng

 Giao Tiếp USB 2.0 
 Dung Lượng 8.0GB